• Khi các Javascript Framework (FrontEnd) ngày càng phát triển thì các testing framework/ tool sinh ra để kiểm thử các ứng dụng này cũng nhiều tương ứng
  • Protractor (Google)
  • Jest (Facebook)
  • NightwatchJS
  • NightmareJS
  • WebDriverJS (Selenium)
  • WebDriverIO
  • Cypress
  • Puppeteer (Google)
  • Playwright (Microsoft)
  • TestProject
  • CodeceptJS
  • TestCafe


 • Để có thể áp dụng và triển khai các loại framework/ tool trên vào dự án thì ít nhất các bạn phải nắm được cơ bản về Javascript/ Typescript
 • Trong trường hợp dự án có yêu cầu làm việc với các framework/ tool như Jest/ WebDriverIO/ Protractor/ Pupperteer/ Playwright/ TestCafe thì Typescript sẽ được lựa chọn hơn là Javascript
  • Dễ dàng xác định lỗi hơn trong quá trình viết code/ biên dịch
  • Code dễ đọc và dễ viết ngắn gọn hơn
  • Thời gian chạy nhanh hơn nhờ Dependencies Injection
  • Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OOP)
  • Hỗ trợ Interface/ Optional Parameter/ Rest Parameter/ Generic

Đào Minh Đảm
Mentor

Sau 8 năm (2016-2024) đã đào tạo ~4000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ MBbank/ EPAM/ Viettel/ Bosch/ DevBase/ Titan Tech/...)

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Typescript for Beginner

Typescript for Beginner

Miễn phí Đăng ký