HƯỚNG DẪN HỌC VÀ TƯƠNG TÁC


I - Tương tác trong từng bài học

- (1) Tiến độ khóa học

- (2) Quay lại bài học trước đó để xem lại

- (3) Tới bài giảng kế tiếp

- (4) Nội dung bài học/ Tài liệu/ Bài tập

- (5) Video buổi học

- (6) Outline của khóa học


II - Tương tác giữa người dạy và người học

1 - Sử dụng chức năng comment của Disqus trong từng bài giảng:

- Đã có tài khoản Disqus hoặc đăng kí mới trên https://disqus.com 

- (1) Khung gõ comment/ code/ chèn hình ảnh

- (2) Hình ảnh sau khi chèn

- (3) Đoạn code sau khi chèn


- Ưu điểm:

 1. Dễ dàng tracking lại các câu hỏi/ lịch sử theo nội dung từng bài
 2. Dễ dàng nhúng code/ hình ảnh/ ảnh động/ link vào phần comment

- Nhược điểm:

 1. Server của Disqus đôi lúc load chậm hoặc bị nhà mạng chặn ở 1 vài thời điểm
 2. Khắc phục: Sử dụng addon Ultrasuft trên Chrome để truy cập vào các trang web bị nhà mạng chặn (Wordpress/ Blogspot/ Disqus/..)

2 - Join vào group Skype của từng khóa học:

Đã có tài khoản Skype hoặc đăng kí mới trên https://go.skype.com/signup 

- (1) Kết bạn với người dạy (Skype: daominhdam) - kiểm tra đúng Tên và ID của người dạy

- (2) Học viên sẽ được thêm vào các group khóa học

- (3) Đặt câu hỏi vào group

- Ưu điểm:

 1. Hỏi và trả lời trực tiếp với người dạy/ học viên khác
 2. Câu hỏi được phản hồi nhanh chóng
 3. Dễ dàng review/ teamview/ fix lỗi trực tiếp tới người học

- Nhược điểm:

 1. Số lượng message nhiều sẽ bị trôi thông tin quan trọng
 2. Khó tracking toàn bộ lịch sử chát

3- Join vào group Facebook của từng khóa học:

Đã có tài khoản Facebook hoặc đăng kí mới trên https://www.facebook.com 

- (1) Tên và link của group (Cung cấp trong các bài giảng đầu tiên của mỗi khóa học)

- (2) Đặt câu hỏi/ update thông tin

- (3) Inform thông báo mới

- Ưu điểm:

 1. Hỏi và comment với người dạy/ học viên khác trong group
 2. Câu hỏi được phản hồi nhanh chóng
 3. Tracking lại toàn bộ thảo luận/ lịch sử

- Nhược điểm:

 1. Khó hỗ trợ teamview/ fix lỗi trực tiếp tới người học