Topic 02 - Setup Environment

Nội dung nắm được sau buổi học:

 1. Setup các môi trường cần thiết cho khóa học
  • Cấu hình máy như thế nào
  • Các phần mềm cần thiết: Java/ Eclipse/ Selenium/ Firefox/ Chrome/..
  • Cài đặt từng phần mềm
  • Setting Eclipse và cài plugin TestNG
  • Setting Firefox browser (tắt chế độ Update tự động)
  • Nên sử dụng version nào là ổn định để thực hành

Tài liệu buổi học:

 1. https://docs.google.com/document/d/13IswrcnDlHNyWo5Rs6FYgIHfTS_pP0drbrBCOGvGEPc/edit?pli=1#heading=h.o1olrwj77ddl

Question/ Answer:

 1. Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
 2. Trong group Skype/ group Facebook
 3. Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận