Topic 01 - Introduction to Course

Nội dung nắm được sau buổi học:

  1. Nội dung và mục tiêu của khóa học
  2. Đối tượng người học là ai

Tài liệu buổi học:

  1. https://docs.google.com/document/d/13IswrcnDlHNyWo5Rs6FYgIHfTS_pP0drbrBCOGvGEPc/edit?pli=1#

Question/ Answer:

  1. Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
  2. Trong group Skype/ group Facebook
  3. Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận