Topic 02 - Setting and run on MAC

Nội dung nắm được sau buổi học:

 • Cài đặt môi trường Selenium WebDriver Java trên MAC OSx
  • Cách cách khác nhau để cài đặt phần mềm trên MAC
  • Một số tips hay sử dụng trên MAC
  • Cách setting để thực thi được file driver
  • Cách fix lỗi JVM ko tìm thấy nếu sử dụng JDK 1.8
  • Cách setting suggest code trên Eclipse

Tài liệu buổi học:

Question/ Answer:

 • Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
 • Trong group Skype/ group Facebook
 • Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận