Topic 01 - Setting and run on Windows 10

Nội dung nắm được sau buổi học:

 • Cài đặt môi trường Selenium WebDriver Java trên Windows
  • Cách tải về các phần mềm/ thư viện chuẩn
  • Cách cài đặt môi trường chuẩn để ko bị lỗi hoặc ko tương thích
  • Nên dùng phần mềm/ thư viện version nào và vì sao
  • Nên dùng IDE là Eclipse hay IntelliJ IDEA
  • Xác định mục tiêu/ plan theo từng giai đoạn

Tài liệu buổi học:

Question/ Answer:

 • Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
 • Trong group Skype/ group Facebook
 • Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận