Selenium WebDriver API in Java


Giới thiệu khóa học:

 • Mọi con đường đều có điểm bắt đầu, muốn có 1 nền tảng tốt và làm được nâng cao phải học từ những kiến thức đơn giản nhất
 • Selenium WebDriver API cung cấp một nền tảng cơ bản về kiểm thử tự động cho các bạn mới bước chân vào mảng này, đào sâu vào cách hoạt động của Selenium API khi tương tác với ứng dụng và thực hành viết test-script đơn giản trên các dự án
 • Nên học và nắm chắc Selenium WebDriver API trước khi xây dựng một bộ khung kiểm thử tự động (Automation Test Framework)

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ cách hoạt động và sử dụng Selenium API
 • Thực hành viết 50 testcases trên nhiều loại ứng dụng web khác nhau
 • Handle được các lỗi/ exception thường gặp khi implement test-script
  • Not found element
  • Timeout Exception
  • Stale element
  • Invisible element
  • ...
 • Biết cách tương tác với các element trên web-app từ đơn giản đến phức tạp
 • Handle được các element thuộc loại custom
  • Dropdown (Angular/ JQuery/ KendoUI/ React/...)
  • Radio Button
  • Checkbox...


 • Nắm rõ và sử dụng trong từng trường hợp các loại Wait của Selenium
  • Implicit
  • Explicit
  • Fluent
 • Sự khác nhau giữa findElement và findElements khi apply các loại Wait
 • Nắm rõ được các trạng thái của element khi sử dụng Wait
  • Visible
  • Invisible
  • Presence
 • Sử dụng các tips để handle các trường hợp đặc biệt khi scripting
  • Crawl data
  • QR/ BarCode
  • PDF
  • Send email
  • Date Time Picker
  • Cookies
  • ...
 • Kiến thức tiền đề vững chắc trước khi qua khóa học Build Automation Test Framework

Khóa học dành cho:

 • Các bạn sinh viên năm cuối muốn học và làm để có kinh nghiệm về Automation Test
 • Các bạn Manual Tester/ QA chưa có kinh nghiệm bắt đầu học Automation Test
 • Các bạn Automation Tester bị hổng kiến thức/ chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc muốn improve về Selenium knowledge

Nội dung khóa học: (6 giờ)

Part II - Deep Dive in Selenium WebDriver API
 Topic 1.1 - Locator in Selenium (55:45)
 Topic 1.2 - Locator in Selenium (Exercise) (30:38)
 Topic 2.1 - WebBrowser API Commands (57:24)
 Topic 2.2 - WebBrowser API Commands (Exercise) (35:09)
 Topic 3.1 - WebElement API Commands
 Topic 3.2 - WebElement API Commands (Exercise)
 Topic 4.1 - Handle Textbox/ Text Area/ Button
 Topic 4.2 - Handle Textbox/ Text Area/ Button (Exercise)
 Topic 5.1 - Handle Default Dropdown List
 Topic 5.2 - Handle Default Dropdown List (Exercise)
 Topic 6.1 - Handle Custom Dropdown List
 Topic 6.2 - Handle Custom Dropdown List (Exercise)
 Topic 7.1 - Handle Radio Button and Checkbox
 Topic 7.2 - Handle Radio Button and Checkbox (Exercise)
 Topic 8.1 - Handle Javascript Alert
 Topic 8.2 - Handle Javascript Alert (Exercise)
 Topic 9.1 - User Interaction [Part I]
 Topic 9.2 - User Interaction [Part I] (Exercise)
 Topic 10.1 - User Interaction [Part II]
 Topic 10.2 - User Interaction [Part II] (Exercise)
 Topic 11.1 - Handle Frame/ Iframe
 Topic 11.2 - Handle Frame/ Iframe (Exercise)
 Topic 12.1 - Handle Popup
 Topic 12.2 - Handle Popup (Exercise)
 Topic 13.1 - Handle Windows/ Tab
 Topic 13.2 - Handle Windows/ Tab (Exercise)
 Topic 14.1 - Javascript Executor
 Topic 14.2 - Javascript Executor (Exercise)
 Topic 15.1 - Handle Upload File [Part I - Sendkeys]
 Topic 15.2 - Handle Upload File [Part I] (Exercise)
 Topic 16.1 - Handle Upload File [Part II - AutoIT]
 Topic 16.2- Handle Upload File [Part II - AutoIT] (Exercise)
 Topic 17.1 - Handle Upload File [Part III - Robot Class]
 Topic 17.2 - Handle Upload File [Part III - Robot Class] (Exercise)
 Topic 18.1 - WebDriver Wait [Part I - Static Wait]
 Topic 18.2 - WebDriver Wait [Part I - Static Wait] (Exercise)
 Topic 19.1 - WebDriver Wait [Part II - Implicit Wait]
 Topic 19.2 - WebDriver Wait [Part II - Implicit Wait] (Exercise)
 Topic 20.1 - WebDriver Wait [Part III - Explicit Wait]
 Topic 20.2 - WebDriver Wait [Part III - Explicit Wait] (Exercise)
 Topic 21.1 - WebDriver Wait [Part IV - Fluent Wait]
 Topic 21.2 - WebDriver Wait [Part IV - Fluent Wait] (Exercise)

Giảng viên

Đào Minh Đảm
Instructor

Đào tạo hơn 500 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation test vào dự án hoặc chuyển từ Manual qua Automation Test đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/...)

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, từng làm việc trong nhiều dự án Freelancer (Upwork) và các công ty phần mềm Axon Active Vietnam/ GreenGlobal/ MagRabbit

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ cho các bạn sinh viên/ những bạn mới chập chững vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Selenium WebDriver API

1,500,000 đ Đăng ký