Giới thiệu khóa học:

 • Mọi con đường đều có điểm bắt đầu, muốn có 1 nền tảng tốt và làm được nâng cao phải học từ những kiến thức đơn giản nhất
 • Selenium WebDriver API cung cấp một nền tảng cơ bản về kiểm thử tự động cho các bạn mới bước chân vào mảng này, đào sâu vào cách hoạt động của Selenium WebDriver khi tương tác với ứng dụng và thực hành viết test-script đơn giản trên các dự án
 • Nên học và nắm chắc Selenium WebDriver API trước khi xây dựng một bộ khung kiểm thử tự động (Automation Test Framework)

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ cách hoạt động và sử dụng Selenium WebDriver API
 • Thực hành viết 50 testcases trên nhiều loại ứng dụng web khác nhau
 • Handle được các lỗi/ exception thường gặp khi implement test-script
  • Not found element
  • Timeout Exception
  • Stale element
  • Invisible element
  • ...


 • Biết cách tương tác với các element trên web-app từ đơn giản đến phức tạp
 • Handle được các element thuộc loại custom
  • Dropdown (Angular/ JQuery/ KendoUI/ React/...)
  • Radio Button
  • Checkbox...


 • Nắm rõ và sử dụng trong từng trường hợp các loại Wait của Selenium
  • Implicit
  • Explicit
  • Fluent


 • Sự khác nhau giữa findElement và findElements khi apply các loại Wait
 • Nắm rõ được các trạng thái của element khi sử dụng Wait
  • Visible
  • Invisible
  • Presence
 • Giả lập sự kiện chuột và bàn phím
  • Move mouse/ Click and Hold/ Drag and Drop/ Right Click/..


 • Sử dụng các tips để handle các trường hợp đặc biệt khi scripting
  • Crawl data
  • QR/ BarCode
  • PDF
  • Send email
  • Date Time Picker
  • Cookies
  • ...

Khóa học dành cho:

 • Các bạn sinh viên năm cuối muốn học và làm để có kinh nghiệm về Automation Test
 • Các bạn Manual Tester/ QA chưa có kinh nghiệm bắt đầu học Automation Test
 • Các bạn Automation Tester bị hổng kiến thức/ chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc muốn improve về Selenium knowledge

Điều kiện đầu vào:

Hỗ trợ trong và sau khóa học:

 • Discuss trong group Skype riêng của lớp học
 • Comment đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới video bài giảng
 • Teamview fix lỗi trực tiếp qua Skype
 • Hỗ trợ trọn đời sau khóa học

Nội dung khóa học:

Part III - Selenium WebDriver (Basic to Advanced)
 Topic 12 - Locator in Selenium (55:45)
 Topic 13 - Locator in Selenium (Exercise) (30:38)
 Topic 14 - WebBrowser API Commands (57:24)
 Topic 15 - WebBrowser API Commands (Exercise) (35:09)
 Topic 16 - WebElement API Commands (01:12:10)
 Topic 17 - WebElement API Commands (Exercise) (37:30)
 Topic 18 - Handle Textbox/ Text Area/ Button (25:28)
 Topic 19 - Handle Textbox/ Text Area/ Button (Exercise) (57:48)
 Topic 20 - Handle Default Dropdown List (22:01)
 Topic 21 - Handle Default Dropdown List (Exercise) (36:24)
 Topic 22 - Handle Custom Dropdown List (39:02)
 Topic 23 - Handle Custom Dropdown List (Exercise) (50:13)
 Topic 24 - Handle Radio Button and Checkbox (14:50)
 Topic 25 - Handle Radio Button and Checkbox (Exercise) (20:20)
 Topic 26 - Handle Javascript Alert (20:23)
 Topic 27 - Handle Javascript Alert (Exercise) (22:41)
 Topic 28 - User Interaction [Part I: Hover/ Click and Hold/ Key Up/ Key Down] (40:18)
 Topic 29 - User Interaction [Part II: Double Click/ Right Click/ Drag and Drop] (28:12)
 Topic 30 - Handle Popup/ Frame/ Iframe (53:16)
 Topic 31 - Handle Windows/ Tab (47:32)
 Topic 32 - Javascript Executor (01:15:28)
 Topic 33 - Handle Upload File [Part I - Sendkeys] (57:58)
 Topic 34 - Handle Upload File [Part II - AutoIT] (33:10)
 Topic 35 - Handle Upload File [Part III - Robot Class] (40:15)
 Topic 36 - WebDriver Wait [Part I - Element status] (46:55)
 Topic 37 - WebDriver Wait [Part II - findElement vs findElements] (36:03)
 Topic 38 - WebDriver Wait [Part III - Static Wait] (23:57)
 Topic 39 - WebDriver Wait [Part IV - Implicit Wait] (19:40)
 Topic 40 - WebDriver Wait [Part V - Explicit Wait] (38:26)
 Topic 41 - WebDriver Wait [Part VI - Mix Implicit and Explicit] (17:15)
 Topic 42 - WebDriver Wait [Part VII - Fluent Wait] (37:42)

Giảng viên

Đào Minh Đảm
Mentor

Đào tạo 1500 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ Techcombank/ EPAM/...)

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Selenium WebDriver in Java

1,500,000 đ Đăng ký