Giới thiệu khóa học:

 • Mọi con đường đều có điểm bắt đầu, muốn có 1 nền tảng tốt và làm được nâng cao phải học từ những kiến thức đơn giản nhất
 • Selenium WebDriver API cung cấp một nền tảng cơ bản về kiểm thử tự động cho các bạn mới bước chân vào mảng này, đào sâu vào cách hoạt động của Selenium WebDriver khi tương tác với ứng dụng và thực hành viết test-script đơn giản trên các dự án
 • Nên học và nắm chắc Selenium WebDriver API trước khi xây dựng một bộ khung kiểm thử tự động (Automation Test Framework)

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ cách hoạt động và sử dụng Selenium WebDriver API
 • Thực hành viết 50 testcases trên nhiều loại ứng dụng web khác nhau
 • Handle được các lỗi/ exception thường gặp khi implement test-script
  • Not found element
  • Timeout Exception
  • Stale element
  • Invisible element
  • ...


 • Biết cách tương tác với các element trên web-app từ đơn giản đến phức tạp
 • Handle được các element thuộc loại custom
  • Dropdown (Angular/ JQuery/ KendoUI/ React/...)
  • Radio Button
  • Checkbox...


 • Nắm rõ và sử dụng trong từng trường hợp các loại Wait của Selenium
  • Implicit
  • Explicit
  • Fluent


 • Sự khác nhau giữa findElement và findElements khi apply các loại Wait
 • Nắm rõ được các trạng thái của element khi sử dụng Wait
  • Visible
  • Invisible
  • Presence
 • Giả lập sự kiện chuột và bàn phím
  • Move mouse/ Click and Hold/ Drag and Drop/ Right Click/..


 • Sử dụng các tips để handle các trường hợp đặc biệt khi scripting
  • Crawl data
  • QR/ BarCode
  • PDF
  • Send email
  • Date Time Picker
  • Cookies
  • ...

Khóa học dành cho:

 • Các bạn sinh viên năm cuối muốn học và làm để có kinh nghiệm về Automation Test
 • Các bạn Manual Tester/ QA chưa có kinh nghiệm bắt đầu học Automation Test
 • Các bạn Automation Tester bị hổng kiến thức/ chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc muốn improve về Selenium knowledge

Điều kiện đầu vào:

Hỗ trợ trong và sau khóa học:

 • Thảo luận trong group Skype riêng của lớp học
 • Comment đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới video bài giảng
 • Teamview fix lỗi trực tiếp qua Skype
 • Hỗ trợ trọn đời sau khóa học

Nội dung khóa học:

Selenium WebDriver (Selenium version 4.x)
 Pre-Condition 01 - Setting environment with IntelliJ IDEA on Windows
 Pre-Condition 02 - Setting environment with IntelliJ IDEA on MAC OS
 Topic 01 - Browser Market/ Selenium Component/ Ecosystem/ Binding/ Architecture
 Topic 02 - Selenium Browser Commands - Part I
 Topic 03 - Selenium Browser Commands - Part II
 Topic 04 - Selenium Web Element Commands (Selenium 4.x)
 Topic 05 - Web Browser/ Web Element (Exercise)
 Topic 06 - Handle Textbox and TextArea
 Topic 07 - Handle Default Dropdown
 Topic 08 - Handle Custom Dropdown - Part I
 Topic 09 - Handle Custom Dropdown - Part II
 Topic 10 - Handle Button
 Topic 11 - Handle Checkbox and Radio Button
 Topic 12 - Handle Alert
 Topic 13 - Handle Authentication Alert (Selenium 4.x)
 Topic 14 - User Interaction - Part I
 Topic 15 - User Interaction - Part II
 Topic 16 - User Interaction - Part III (Selenium 4.x)
 Topic 17 - Handle Popup/ Dialog - Part I
 Topic 18 - Handle Popup/ Dialog - Part II
 Topic 19 - Handle Shadow DOM (Selenium 4.x)
 Topic 20 - Handle Iframe/ Frame
 Topic 21 - Handle Window/ Tab
 Topic 22 - Handle Windows/ Tab (Selenium 4.x)
 Topic 23 - Javascript Executor
 Topic 24 - Handle Upload File
 Topic 25 - Selenium Wait (Element Condition/ Status - Part I)
 Topic 26 - Selenium Wait (FindElement/ FindElements/ ImplicitWait - Part II)
 Topic 27 - Selenium Wait (Static Wait and Explicit Wait Functions - Part III)
 Topic 28 - Selenium Wait (Explicit Wait - Part IV)
 Topic 29 - Selenium Wait (Mix Implicit/ Explicit - Part V)
 Topic 30 - Selenium Wait (FluentWait - Part VI)
 Topic 31 - Selenium Wait (Page Ready - Part VII)
Selenium WebDriver (Selenium version 3.x)
 Topic 01 - Browser Market/ Selenium Component/ Ecosystem/ Binding/ Architecture
 Topic 02 - Selenium Browser Commands
 Topic 03 - Selenium WebElement Commands
 Topic 04 - WebBrowser/ WebElement Exercise - Part I
 Topic 05 - WebBrowser/ WebElement Exercise - Part II
 Topic 06 - Handle Textbox and TextArea
 Topic 07 - Handle Default Dropdown
 Topic 08 - Handle Custom Dropdown - Part I
 Topic 09 - Handle Custom Dropdown - Part II
 Topic 10 - Handle Button/ Default Checkbox and Radio Button
 Topic 11 - Handle Alert/ Authentication Alert
 Topic 12 - User Interaction - Part I
 Topic 13 - User Interaction - Part II
 Topic 14 - User Interaction - Part III
 Topic 15 - Handle Popup/ Dialog - Part I
 Topic 16 - Handle Popup/ Dialog - Part II
 Topic 17 - Handle Popup/ Dialog - Part III
 Topic 18 - Handle Iframe/ Frame
 Topic 19 - Handle Window/ Tab
 Topic 20 - Javascript Executor
 Topic 21 - Upload File by WebElement sendKeys() method
 Topic 22 - Upload File by AutoIT/Java Robot
 Topic 23 - Selenium Wait (Element Condition/ Status - Part I)
 Topic 24 - Selenium Wait (FindElement/ FindElements/ ImplicitWait - Part II)
 Topic 25 - Selenium Wait (Explicit Wait - Part III)
 Topic 26 - Selenium Wait (Explicit Wait - Part IV)
 Topic 27 - Selenium Wait (Mix Implicit/ Explicit - Part V)
 Topic 28 - Selenium Wait (FluentWait - Part VI)
 Topic 29 - Selenium Wait (Page Ready - Part VIII)

Giảng viên

Đào Minh Đảm
Mentor

Sau 8 năm (2016-2024) đã đào tạo ~4000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ MBbank/ EPAM/ Viettel/ Bosch/ DevBase/ Titan Tech/...)

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Selenium WebDriver in Java

1,500,000 đ Đăng ký