Topic 04 - Step by step script (DRY)

Nội dung nắm được sau buổi học:

  • Implement 2 testcase Register và Login để hiểu rõ nguyên tắc DRY

Tài liệu buổi học:

Question/ Answer:

  • Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
  • Trong group Skype/ group Facebook
  • Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận