Topic 02 - Setup Environment and Create Java project

Nội dung nắm được sau buổi học:

 • Tải và cài đặt các tool/ thư viện cần thiết cho khóa học
  • Java
  • Eclipse
  • Selenium
  • Browser/ browser driver
  • TestNG/ Git
 • Tạo project và chạy thử testcase để kiểm tra môi trường hoạt động đúng

Tài liệu buổi học:

Question/ Answer:

 1. Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
 2. Trong group Skype/ group Facebook
 3. Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận