Automation Framework with Page Object PatternGiới thiệu khóa học:

 • Khi bắt đầu join vào công ty/ dự án dưới vai trò là 1 kĩ sư kiểm thử tự động, bạn sẽ là người xây dựng bộ khung kiểm thử tự động (Automation Test Framework) cho dự án hoặc là người bảo trì (maintain) cho testscript dựa trên framework đã được xây dựng trước đó
 • Việc trang bị kĩ năng triển khai/ thiết kế khung kiểm thử tự động giúp bạn luôn sẵn sàng đáp ứng được ngay các yêu cầu của công việc hoặc nhà tuyển dụng

Mục tiêu khóa học:

 • Xây dựng Automation Framework bắt đầu từ con số 0
 • Trải qua nhiều level khi viết test
  • Step-by-step (Top down)
  • Apply Common functions
  • Apply Page Object Pattern
  • Apply Page Generator
  • Apply Dynamic Locator
  • Apply Dynamic Page Element
  • ....
 • Hiểu rõ và apply 4 nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng (OOP) trong việc triển khai framework:
  • Encapsulation - Tính đóng gói
  • Inheritance - Tính kế thừa
  • Polymorphism - Tính đa hình
  • Abstraction - Tính trừu tượng
 • Hiểu rõ các 'Bad/ Best Practice' trong lập trình và apply các design pattern trong việc triển khai framework:
  • DRY
  • KISS
  • Page Object Pattern
  • Singleton Pattern
  • Factory Pattern
 • Framework đáp ứng được các yêu cầu:
  • Readable - Dễ đọc
  • Maintainable - Dễ bảo trì
  • Re-useable - Tái sử dụng
  • Extendable - Dễ mở rộng
 • Thực hành viết testcases dựa trên framework đã build cho dự án mẫu Bank Guru (10 chức năng của application)

Khóa học dành cho:

 • Các bạn đã có kiến thức về Selenium WebDriver API và Java Basic/ OOP
 • Các bạn sinh viên năm cuối/ Manual Tester/ QA học cách tự xây dựng và triển khai framework cho dự án từ con số 0
 • Các bạn Automation Tester muốn improve cho framework hiện tại đã triển khai
 • Các bạn làm trong lĩnh vực quản lí (Test Leader/ QA Manager) muốn hiểu rõ về cách triển khai một automation framework cho team/ hiểu rõ về framework để deal với khách hàng hoặc cung cấp giải pháp/ review automation testscript cho QA team

Điều kiện đầu vào:

Hỗ trợ trong và sau khóa học:

 • Discuss trong group Skype riêng của lớp học
 • Comment đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới video bài giảng
 • Teamview fix lỗi trực tiếp qua Skype
 • Hỗ trợ trọn đời sau khóa học

Nội dung khóa học: (33 giờ)

Part I - Design Automation Test Framework
 Topic 01 - Introduction to Course (24:49)
 Topic 02 - Setup Environment and Create Java project (29:09)
 Topic 03 - Create Framework structure (42:52)
 Topic 04 - Step by step script (DRY) (44:07)
 Topic 05 - Eclipse Tips/ Java Conventions to build common function (38:23)
 Topic 06 - Access Modifier (36:08)
 Topic 07 - Build AbstractPage class (Selenium API Wrapper) (01:12:21)
 Topic 08 - Apply AbstractPage to testscript (Init and Extend) (20:17)
 Topic 09 - Page Object Pattern (Business Flow/ Create Page Object/ Page UI) (01:04:47)
 Topic 10 - Page Object Pattern (Implement Page Action/ Inheritance/ Constructor) (51:38)
 Topic 11 - Page Object Pattern (Deep Dive Analysis) (01:13:42)
 Topic 12 - Handle Multiple Browser (01:13:07)
 Topic 13 - Enum and WebDriverManager library (28:22)
 Topic 14 - Browser Factory Pattern (01:18:50)
 Topic 15 - Parallel and Thread Local (47:21)
 Topic 16 - Selenium Page Factory (39:38)
 Topic 17 - Page Generator Manager (28:03)
 Topic 18 - Switch Page (WebDriver Life Cycle) (48:33)
 Topic 19 - Dynamic Locator and Rest Parameter (01:02:16)
 Topic 20 - Check element undisplayed and override global timeout (01:47:09)
 Topic 21 - Assert vs Verify/ Log/ Report HTML (01:41:40)
 Topic 22 - Share Class state and Custom close browser (01:09:49)
 Topic 23 - Dynamic Page Element Component (01:45:52)
 Topic 24 - Why do you need an Automation Framework (01:33:53)
 Topic 25 - Automation Testing Process (Convert manual to automation) (01:32:25)
 Topic 26 - Dependencies testcase and handle Sort (DESC/ ASC) (01:36:45)
 Topic 27 - Generate and Manage Data Test (01:53:24)
 Topic 28 - Upgrade Environment to Latest (01:56:15)
 Topic 29 - Browser Capability and Handle IE/ Edge browser (01:39:09)
 Topic 30 - Apply Maven and convert Eclipse to IntelliJ IDE (01:35:24)
 Topic 31 - Apply Gradle
 Topic 32 - Keyword Driven Framework
 Topic 33 - Hightlight element/ Retry test failed/ Attach screenshot to report

Framework sau khi hoàn thành

 • Class AbstractPage (Selenium API Wrapper):

 • Class Test (Apply Page Object Model Pattern and OOP):

 • Sử dụng song song trên các IDE (Eclipse/ IntelliJ):

 • HTML Report sử dụng ReportNG:

 • HTML Report sử dụng ExtentReport:

 • HTML Report sử dụng Allure:


Đào Minh Đảm
Teacher

Đào tạo hơn 700 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation test vào dự án hoặc chuyển từ Manual qua Automation Test đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/...)

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, từng làm việc trong nhiều dự án Freelancer (Upwork) và các công ty phần mềm Axon Active Vietnam/ GreenGlobal/ MagRabbit

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ cho các bạn sinh viên/ những bạn mới chập chững vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Build Test Automation Framework in Java

2,000,000 đ Đăng ký