Automation Framework with Page Object PatternGiới thiệu khóa học:

 • Khi bắt đầu join vào công ty/ dự án dưới vai trò là 1 kĩ sư kiểm thử tự động, bạn sẽ là người xây dựng bộ khung kiểm thử tự động (Automation Test Framework) cho dự án hoặc là người bảo trì (maintain) cho testscript dựa trên framework đã được xây dựng trước đó
 • Việc trang bị kĩ năng triển khai/ thiết kế khung kiểm thử tự động giúp bạn luôn sẵn sàng đáp ứng được ngay các yêu cầu của công việc hoặc nhà tuyển dụng

Mục tiêu khóa học:

 • Xây dựng Automation Framework bắt đầu từ con số 0
 • Trải qua nhiều level khi viết test
  • Step-by-step (Top down)
  • Apply Common functions
  • Apply Page Object Pattern
  • Apply Page Generator
  • Apply Dynamic Locator
  • Apply Dynamic Page Element
  • ....
 • Hiểu rõ và apply 4 nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng (OOP) trong việc triển khai framework:
  • Encapsulation - Tính đóng gói
  • Inheritance - Tính kế thừa
  • Polymorphism - Tính đa hình
  • Abstraction - Tính trừu tượng
 • Hiểu rõ các 'Bad/ Best Practice' trong lập trình và apply các design pattern trong việc triển khai framework:
  • DRY
  • KISS
  • Page Object Pattern
  • Singleton Pattern
  • Factory Pattern
 • Framework đáp ứng được các yêu cầu:
  • Readable - Dễ đọc
  • Maintainable - Dễ bảo trì
  • Re-useable - Tái sử dụng
  • Extendable - Dễ mở rộng
 • Thực hành viết testcases dựa trên framework đã build cho dự án mẫu Bank Guru (10 chức năng của application)

Khóa học dành cho:

 • Các bạn đã có kiến thức về Selenium WebDriver API và Java Basic/ OOP
 • Các bạn sinh viên năm cuối/ Manual Tester/ QA học cách tự xây dựng và triển khai framework cho dự án từ con số 0
 • Các bạn Automation Tester muốn improve cho framework hiện tại đã triển khai
 • Các bạn làm trong lĩnh vực quản lí (Test Leader/ QA Manager) muốn hiểu rõ về cách triển khai một automation framework cho team/ hiểu rõ về framework để deal với khách hàng hoặc cung cấp giải pháp/ review automation testscript cho QA team

Điều kiện đầu vào:

 • Đã nắm được kiến thức cơ bản về Selenium API và hiểu được Automation Testing là gì (Nên học qua khóa học Selenium WebDriver API in Java)

Nội dung khóa học:

Part I - Design Automation Test Framework
 Topic 01 - Create Java project and Framework structure
 Topic 02 - Step by step script for Register/ Login function
 Topic 03 - Build Abstract Page (Selenium API Wrapper)
 Topic 04 - Handle Multiple browser (Chrome/ Firefox/ Headless)
 Topic 05 - Handle Parallel testing
 Topic 06 - Apply Page Object Pattern Basic
 Topic 07 - Why do we need an Automation Framework
 Topic 08 - Apply Page Factory (Selenium)
 Topic 09 - Apply Page Generator
 Topic 10 - Manage Driver (WebDriver Life Cycle)
 Topic 11 - Apply Dynamic Locator
 Topic 12 - Apply Rest Parameter
 Topic 13 - Check element undisplayed
 Topic 14 - Override timeout
 Topic 15 - Assert vs Verify (Customize)
 Topic 16 - Apply Log (Monitor/ Tracking)
 Topic 17 - Report HTML with ReportNG
 Topic 18 - Report HTML with Extent Report
 Topic 19 - Report HTML with Allure Report
 Topic 20 - Dynamic Page Object/ Page Element/ Page UI
 Topic 21 - Share Class state
 Topic 22 - Customize Close/ Quit browser
 Topic 23 - Browser Driver Manager
 Topic 24 - Dependencies testcase
 Topic 25 - Manage test data (Inject in test class)
 Topic 26 - Manage test data (Inject in TestNG xml file)
 Topic 27 - Manage test data (Inject in Java class)
 Topic 28 - Manage test data (Inject in JSON file)
 Topic 29 - Upgrade Environment to latest (Browser version/ Selenium version)
 Topic 30 - Browser Capabilities
 Topic 31 - Handle IE browser (Fix common issues)
 Topic 32 - Run test on multiple environments
 Topic 33 - Convert project from Eclipse to IntelliJ
 Topic 34 - Convert Java project to Maven project
 Topic 35 - Convert manual testcase to automation testscript
 Topic 36 - Attach screenshot to Report HTML (ReportNG)
 Topic 37 - Attach screenshot to Report HTML (Extent Report)

Framework sau khi hoàn thành

 • Class AbstractPage (Selenium API Wrapper):

 • Class Test (Apply Page Object Model Pattern and OOP):

 • Sử dụng song song trên các IDE (Eclipse/ IntelliJ):

 • HTML Report sử dụng ReportNG:

 • HTML Report sử dụng ExtentReport:

 • HTML Report sử dụng Allure:


Đào Minh Đảm
Teacher

Đào tạo hơn 700 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation test vào dự án hoặc chuyển từ Manual qua Automation Test đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/...)

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, từng làm việc trong nhiều dự án Freelancer (Upwork) và các công ty phần mềm Axon Active Vietnam/ GreenGlobal/ MagRabbit

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ cho các bạn sinh viên/ những bạn mới chập chững vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Selenium Automation Framework

2,000,000 đ Đăng ký