KĨ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

 • Sự khác nhau khi apply Selenium và Protractor
 • Hiểu được cách Protractor hoạt động
 • Sử dụng thành thạo/ thực hành về Protractor API
 • Các loại wait/ timeout/ config/ locator trong Protractor
 • Cấu trúc của 1 dự án E2E (Protractor - NodeJS)
 • Jasmine testing framework
 • Ngôn ngữ lập trình Typescript cho Automation Test
 • Cơ chế đồng bộ/ bất đồng bộ trong Javascript và cách xử lí trong Protractor
 • Build codeless framework với CucumberJS
 • Quản lí data test trên tầng feature với Data Driven Testing (CucumberJS)
 • Viết script theo style Codeless/ dynamic feature
 • Thực hành viết test trên dự án Contact App Starter
 • Apply Page Object Pattern vào Build Automation Framework
 • Tích hợp các loại report như Cucumber/ Protractor HTML Report
 • Tích hợp Jenkins để chạy regression test
 • Improve perfomance của script/ convention/ code style
 • Các best practice khi apply Protractor
 • Apply thành công Protractor vào các dự án Angular/ AngularJS

SUPPORT TRỰC TIẾP QUA 3 KÊNH:

 • 1. Sử dụng chức năng comment của Disqus trong từng bài giảng
 • 2. Join vào group Skype của từng khóa học
 • 3. Join vào group Facebook của từng khóa học

NỘI DUNG KHÓA HỌC (9 giờ)

GIẢNG VIÊN

Đào Minh Đảm

5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Automation Testing, đã đào tạo hơn 400 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation test vào dự án hoặc chuyển từ Manual qua Automation Test đáp ứng yêu cầu vào các công ty (NashTech/ Tiki/ Techcombank/ KMS/ Logigear/...)

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, từng làm việc trong nhiều dự án Freelancer (Upwork) cũng như tại các công ty phần mềm Axon Active Vietnam/ GreenGlobal/ MagRabbit

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức/ trải nghiệm để chia sẻ cho các bạn sinh viên/ những bạn mới chập chững vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử tự động phần mềm.

Đăng ký khóa học

Protractor CucumberJS Typescript

2,000,000 đ Đăng ký