2. Introduction about Technologies in Course

Nội dung nắm được sau buổi học:

 1. Giới thiệu về các tools/ technologies trong khóa học
 2. Selenium vs Protractor
 3. NodeJS/ NPM
 4. Angular/ Angular-CLI
 5. Làm sao để biết một website có đang sử dụng Angular hay ko
 6. Version của Angular là bao nhiêu
 7. Typescript/ CucumberJS
 8. IDE nào được sử dụng
 9. Sử dụng CMDer để thay thế command line default trên Windows

Tài liệu buổi học:

 1. https://docs.google.com/document/d/1Tl5s8P8kJLnPvHLxU7oxtF5HynPBqoTFxIlG3ePS0pI/edit#heading=h.ugm7zn6a9a76

Question/ Answer:

 1. Trực tiếp trong phần comment bên dưới
 2. Hoặc trong group Skype/ group Facebook
 3. Cách join vào các group Skype/ Facebook hướng dẫn ở bài học số 04
Hoàn thành
0 bình luận