1. Introduction to Course

Nội dung nắm được sau buổi học:

  1. Giới thiệu chi tiết về chương trình
  2. Các level có thể apply Automation Testing là gì
  3. Tại sao chọn e2e testing
  4. Vai trò của Dev/ Tester trong các mức apply Automation Testing
  5. Tốc độ khi run Automation Test ở các level

Tài liệu buổi học:

  1. https://docs.google.com/document/d/1Tl5s8P8kJLnPvHLxU7oxtF5HynPBqoTFxIlG3ePS0pI

Question/ Answer:

  1. Trực tiếp trong phần comment bên dưới
  2. Hoặc trong group Skype/ group Facebook
  3. Cách join vào các group Skype/ Facebook hướng dẫn ở bài học số 04
Hoàn thành
0 bình luận