Giới thiệu khóa học:

 • Protractor được phát triển và bảo trì bởi Google - tạo ra để kiểm thử các ứng dụng web phát triển bằng AngularJS/ Angular
 • Chạy trên nền tảng NodeJS - có thể viết script bằng ngôn ngữ Javascript hoặc Typescript
 • Số lượng các web application sử dụng Angular tới thời điểm hiện tại rất lớn - việc trang bị kiến thức về Protractor giúp các bạn có thể sử dụng/ ứng dụng ngay khi được yêu cầu


Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ sự khác nhau khi apply Selenium và Protractor
 • Hiểu được cách Protractor hoạt động/ kiến trúc của Protractor
 • Sử dụng thành thạo/ thực hành về Protractor API
 • Selenium Locator và Protractor Locator
 • Các loại wait/ timeout/ config trong Protractor
 • Jasmine testing framework


 • Cơ chế đồng bộ/ bất đồng bộ trong Javascript và ứng dụng trong Protractor

Khóa học dành cho:

 • Các bạn Manual Tester/ QA/ Automation Tester đã có nền tảng cơ bản về Automation Testing - muốn học để nắm bắt công nghệ về Protractor
 • Các bạn làm trong lĩnh vực quản lí (Test Leader/ QA Manager) muốn nắm bắt công nghệ/ xu hướng để deal với khách hàng hoặc cung cấp giải pháp cho QA team

Đào Minh Đảm
Mentor

Sau 8 năm (2016-2024) đã đào tạo ~4000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ MBbank/ EPAM/ Viettel/ Bosch/ DevBase/ Titan Tech/...)

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Protractor for Beginner

Miễn phí Đăng ký