Giới thiệu khóa học:

 • Mục tiêu của những kỹ sư kiểm thử, là xây dựng và mang lại sản phẩm nhanh hơn, thường xuyên hơn và đáng tin cậy hơn, cần sắp xếp và kết hợp các hoạt động kiểm thử, công cụ kiểm thử, kịch bản kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và môi trường kiểm thử vào trong một thế giới liên kết liên tục, kiểm thử liên tục và triển khai liên tục các sản phẩm (mô hình DevOps)


 • Vì thế việc kiểm thử trong các dự án lớn nếu chỉ sử dụng manual testing sẽ rất khó khăn (kiểm thử hồi quy để đảm bảo các chức năng trong sprint/ phase/ version trước đó hoạt động đúng/ chính xác và ổn định sau mỗi lần deploy/ release sản phẩm), sử dụng Automation Testing thay thế một phần cho Manual Testing sẽ tiết kiệm được nhiều nguồn lực (nhân lực/ thời gian/ chi phí/ độ ổn định/..), đẩy nhanh quá trình bàn giao sản phẩm tới khách hàng
 • Khóa học trang bị đầy đủ kiến thức để trở thành một người Automation Tester có thể handle được mảng automation testing trong công ty hoặc apply vào các công ty có tuyển dụng

Lịch học và thời lượng:

 • Hình thức học: Học online (livestream) qua phần mềm meeting ZOOM (bản quyền
  • Thảo luận/ đặt câu hỏi/ fix issues/ support trực tiếp qua livestream hoặc group Skype
  • Sau mỗi buổi học sẽ có video được upload lên Youtube channel của lớp và gửi cho học viên (không bị mất kiến thức khi nghỉ 1 buổi học nào đó)
 • Thời lượng:
  • 140 buổi học x 2 tiếng = 280 giờ học và thực hành (8~10 tháng liên tục - mỗi tuần 2 buổi cố định)
  • Có thể rút ngắn thời gian qua cách học nhanh trước tiến độ qua video (support riêng 1-1) trong vòng 3-4 tháng
 • Nội dung chi tiết 140 buổi học: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LQBKXfMLICw2H9z1p5Hb9ZolLaV5bIjgL6yFV_61zKU/edit#gid=316885461
 • Lịch học: 

Mục tiêu khóa học:

 • Nắm vững kiến thức về kiểm thử tự động hóa phần mềm
 • Trải nghiệm công việc thường ngày của 1 kiểm thử viên tự động


 • Biết phân tích yêu cầu và thiết kế kịch bản tự động cho 1 dự án Web Application
 • Sử dụng thành thạo thư viện Selenium WebDriver API để build automation framework


 • Biết cách tích hợp Selenium với các công cụ (Maven, Jenkins, Log, ReportNG, ExtentReport, Allure Report, Faker, Owner, Jackson,..)
 • Sử dụng thành thạo thư viện TestNG (testing framework)
 • Sử dụng thành thạo mô hình Page Object Model (POM)
 • Viết automation test script từ cơ bản đến nâng cao qua nhiều level
  • Step-by-step (Top down)
  • Apply Common functions
  • Apply Page Object Pattern
  • Apply Page Generator
  • Apply Dynamic Locator
  • Apply Dynamic Page Element
  • ...
 • Hiểu rõ và apply 4 nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng (OOP) trong việc triển khai automation testing framework:
  • Encapsulation - Tính đóng gói
  • Inheritance - Tính kế thừa
  • Polymorphism - Tính đa hình
  • Abstraction - Tính trừu tượng


 • Hiểu rõ các 'Bad/ Best Practice' trong lập trình và apply các Design Pattern:
  • DRY
  • KISS
  • YAGNI
  • Page Object Pattern
  • Pattern Object
  • Singleton Pattern
  • Factory Pattern
  • Abstract Factory Pattern
 • Có thể tự tạo/ build nhiều loại framework cho các dự án hiện tại


 • Framework đáp ứng được các yêu cầu:
  • Readable - Dễ đọc
  • Maintainable - Dễ bảo trì
  • Reuseable - Tái sử dụng
  • Extendable - Dễ mở rộng


 • Tích hợp CI/ CD với Jenkins/ Selenium Grid/ Docker cho automation framework


 • Tích hợp automation framework với Cloud Testing (BrowserStack/ Saucelab/ CrossBrowserTesting/..)


 • Tích hợp Database Testing (SQL Server/ MySQL/..) với Selenium/ Framework
 • Hiểu rõ knowledge về BDD/ TDD và build automation framework hỗ trợ BDD với Cucumber


 • Phân tích/ thiết kế/ viết kịch bản test tự động trên nhiều dự án khác nhau (Banking/ eCommerce/ Car/ Wordpress/..)
 • Cá nhân có thể làm việc độc lập hoặc nhóm trong các dự án yêu cầu automation testing
 • Có khả năng tự research/ improve công nghệ mới/ kiến thức nâng cao sau khóa học

Các nội dung chính:

 • Selenium WebDriver API
 • Xpath/ CSS locator
 • Java for Automation Tester
 • Build Test Automation Framework
 • Practice on Real Project
 • Cucumber BDD
 • Continuous Intergration (Jenkins/ Docker)
 • Build CV/ Profile/ Interview

Khóa học dành cho:

 • Cá nhân muốn nâng cao kĩ năng/ bổ sung kiến thức/ ứng dụng automation testing vào dự án hiện tại/ thêm cơ hội tìm việc/ làm việc cho các công ty nước ngoài
 • Các bạn có đam mê lập trình có mong muốn chuyển sang làm automation test trong tương lai
 • Các bạn Sinh viên IT năm cuối/ Manual Tester/ Automation Tester chưa có nhiều kinh nghiệm
 • Các anh chị Test Leader/ QA Manager nắm bắt kĩ năng automation test để review/ hướng dẫn cho team member hoặc tư vấn giải pháp cho khách hàng

Điều kiện cần thiết:

 • Trang bị máy tính cá nhân để thực hành trong từng buổi học
 • Trang bị headphone cá nhân để nghe/ gọi trong buổi meeting
 • Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm (Software Testing)
 • Nếu đã đi làm/ có kinh nghiệm về manual testing là một lợi thế
 • Có kiến thức cơ bản về HTML/ Java/ đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành là một lợi thế (Ko bắt buộc - sẽ được học lại trong khóa học)

Hỗ trợ trong và sau khóa học:

 • Thảo luận/ support trong group Skype riêng của từng lớp học
 • Comment đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới video bài giảng
 • Teamview fix lỗi trực tiếp qua Skype
 • Hỗ trợ trọn đời sau khóa học

Chứng nhận sau khóa học:

 • Cuối khóa học các bạn sẽ làm bài Final Test (100 câu hỏi trắc nghiệm về automation test từ cơ bản đến nâng cao) - kiến thức bao gồm tất cả những nội dung đã học trong chương trình - điểm đạt từ 85% trở lên sẽ nhận chứng chỉ số


 • Lưu ý: Chứng chỉ không có giá trị hay lợi thế khi các bạn đi phỏng vấn/ xin việc/ làm dự án - nó là giá trị về mặt tinh thần để xác nhận quá trình/ kết quả các bạn đã nỗ lực học/ thực hành/ trau dồi trong suốt khóa học. Nếu các bạn đã học/ thực hành đủ nhiều thì kiến thức/ kinh nghiệm mà các bạn nhận được còn giá trị hơn rất nhiều lần so với chứng chỉ - chỉ có kiến thức mới là hành trang cho việc phát triển Career Path rộng mở hơn sau này.

Nội dung khóa học

Part V - Automation Testing Framework
 Topic 01 - Create Automation Framework Structure/ Layer
 Topic 02 - Create Abstract Page (Selenium API Wrapper)
 Topic 03 - Apply Page Object Pattern
 Topic 04 - Why do we need the Automation Framework (Compare Record Playback vs Framework)
 Topic 05 - Selenium Page Factory
 Topic 06 - Page Generator Manager (Init Page Object)
 Topic 07 - Handle multiple browser and parallel testing
 Topic 08 - WebDriver Life Cycle
 Topic 09 - Dynamic locator (Xpath) and Rest Parameter
 Topic 10 - Verify element undisplayed and override global timeout
 Topic 11 - Assert and Verify
 Topic 12 - Apple Log to monitor testcase and issues
 Topic 13 - Generate Report HTML (ReportNG)
 Topic 14 - Attach screenshot to Report (ReportNG)
 Topic 15 - Generate Report HTML (Extent Report)
 Topic 16 - Attach screenshot to Report (Extent Report)
 Topic 17 - Share global state of class
 Topic 18 - Force quit browser and driver
 Topic 19 - Manage browser driver version
 Topic 20 - Dependency between the testcases
 Topic 21 - Process to convert manual testcase to automation testcase
 Topic 22 - Manage test data
 Topic 23 - Retry failed testcase
 Topic 24 - Handle Sort function (ASC/ DESC)
 Topic 25 - Upgrade to latest environment (Selenium/ Browser/ Driver)
 Topic 26 - Manage capability of browser
 Topic 27 - Handle headless browser (Chrome/ Firefox)
 Topic 28 - Handle Internet Explorer browser
 Topic 29 - Handle Edge browser
 Topic 30 - Apply dynamic element component
 Topic 31 - Convert Java project to Maven project
 Topic 32 - Convert project from Eclipse to IntelliJ IDEA
 Topic 33 - Run test via BAT file
 Topic 34 - Live Coding (Bank Guru project)

Đăng ký khóa học

Fullstack Selenium in Java (Livestream)

7,700,000 đ Đăng ký