Giới thiệu khóa học:
 • Ngôn ngữ lập trình Java được hỗ trợ trong hầu hết các công cụ/ framework kiểm thử tự động phổ biến hiện nay như Selenium/ Katalon/ Serenity/ Selenide/ JUnit/ TestNG/ Rest Assured - việc thành thạo ngôn ngữ này giúp cho Tester dễ tiếp cận và dễ dàng sử dụng các công cụ trên
 • Điều kiện tiên quyết để các bạn manual tester hoặc những bạn chưa có kinh nghiệm chuyển qua làm automation testing/ chuyển qua vị trí Automation Tester
 • Điều kiện bắt buộc để các bạn Automation Tester phát triển rộng hơn con đường nghề nghiệp của mình
 • Việc trang bị kĩ năng về lập trình Java giúp bạn luôn sẵn sàng đáp ứng được ngay các yêu cầu của công việc hoặc nhà tuyển dụng
Mục tiêu khóa học:
 • Nắm vững và tự tin sử dụng các kiến thức cơ bản về Java như Biến/ Hàm/ Class/ Kiểu dữ liệu
 • Nắm vững cách sử dụng biểu thức điều kiện/ vòng lặp
 • Nắm vững cách sử dụng Array/ String
 • Nắm vững cách sử dụng phạm vi truy cập (access modifier: public/ protected/ default/ private) vào 1 thuộc tính/ phương thức của lớp
 • Nắm vững cách sử dụng hàm/ khởi tạo lớp/ kế thừa/ đa hình/ trừu tượng/ đóng gói


 • Nắm vững 4 nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng và làm sao để sử dụng các nguyên tắc này trong Automation Testing


 • Nắm vững việc xử lí ngoại lệ/ viết hàm dùng chung cho Automation Framework
 • Nắm vững cách sử dụng nền tảng Collection như List/ Set/ Map
 • Sử dụng 1 số Design Pattern trong việc triển khai Automation Framework


 • Đầy đủ các ví dụ trong từng bài học để hiểu rõ các kĩ thuật được apply vào Automation Testing như thế nào
Khóa học dành cho:
 • Các bạn trái ngành (không phải học IT)
 • Các bạn sinh viên năm cuối/ Manual Tester/ QA dễ dàng tiếp cận với automation testing
 • Các bạn Automation Tester muốn improve về kĩ năng lập trình - hiểu rõ về OOP ứng dụng trong một automation framework
 • Các bạn làm trong lĩnh vực quản lí (Test Leader/ QA Manager) muốn nắm vững về kĩ năng lập trình Java để cung cấp giải pháp/ review automation testscript cho QA team
Điều kiện đầu vào:

Hỗ trợ trong và sau khóa học:

 • Discuss trong group Skype riêng của lớp học
 • Comment đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới video bài giảng
 • Teamview fix lỗi trực tiếp qua Skype
 • Hỗ trợ trọn đời sau khóa học

Nội dung khóa học

Giảng viên

Đào Minh Đảm
Mentor

Sau 8 năm (2016-2024) đã đào tạo ~4000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ MBbank/ EPAM/ Viettel/ Bosch/ DevBase/ Titan Tech/...)

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Java for Automation Tester and Examples

1,500,000 đ Đăng ký