Mục tiêu khóa học:

 • Làm chủ được các tính năng của các IDE phổ biến cho ngôn ngữ lập trình Java
 • Nắm được các tính năng cần thiết như
  • Cài đặt cấu hình chuẩn cho từng loại IDE
  • Làm việc với các loại Java/ Maven/ Gradle project
  • Sử dụng hotkey và template để tăng tốc quá trình viết code
  • Biết cách debug và refactor code
  • Đọc source document của bất kì thư viện nào
  • Dễ dàng tạo các hàm Getter/ Setter/ Constructor
  • Sử dụng plugin/ thư viện Lombok
  • Dễ dàng quản lí source code (pull/ push/ clone/ merge code) trên IDE
  • Có thể làm việc trên bất kì 1 loại IDE nào (không quan trọng ngôn ngữ lập trình)


 • Sử dụng các AI Assistant kết hợp với Eclipse/ IntelliJ để tăng tốc viết code/ test/ document/ fix lỗi/ refactor
  • Tabnine
  • Github Copilot
  • AWS CodeWhisperer
  • ChatGPT


Khóa học dành cho:

 • Các bạn mới bắt đầu làm quen với lập trình và các IDE
 • Các bạn đã quen với 1 IDE và muốn chuyển qua loại khác để trải nghiệm

Support trong khóa học:

Tài liệu của khóa học:

 • File tài liệu được viết chi tiết cho từng bài học - đính kèm trong bài giảng đầu tiên của mỗi phần học (Eclipse/ IntelliJ)


Nội dung khóa học

Đào Minh Đảm
Mentor

Sau 8 năm (2016-2024) đã đào tạo ~4000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ MBbank/ EPAM/ Viettel/ Bosch/ DevBase/ Titan Tech/...)

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

IDEs for Automation Tester

IDEs for Automation Tester

Miễn phí Đăng ký