Topic 01 - TestNG (Automation Test Level/ Tool/ Framework/ Strategy/ Type/ Plan)

Tài liệu buổi học:

Hỗ trợ trong quá trình học:

  • Các bạn có câu hỏi có thể kéo xuống comment trực tiếp phía dưới cùng từng bài học
    • Sử dụng Disqus
  • Trong group Skype (Add Skype của mình để join group)
    • [Course] Fullstack Selenium in Java
Hoàn thành
0 bình luận