Giới thiệu khóa học:

 • Mục tiêu của những kỹ sư kiểm thử, là xây dựng và mang lại sản phẩm nhanh hơn, thường xuyên hơn và đáng tin cậy hơn, cần sắp xếp và kết hợp các hoạt động kiểm thử, công cụ kiểm thử, kịch bản kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và môi trường kiểm thử vào trong một thế giới liên kết liên tục, kiểm thử liên tục và triển khai liên tục các sản phẩm (mô hình DevOps)


 • Vì thế việc kiểm thử trong các dự án lớn nếu chỉ sử dụng manual testing sẽ rất khó khăn (kiểm thử hồi quy để đảm bảo các chức năng trong sprint/ phase/ version trước đó hoạt động đúng/ chính xác và ổn định sau mỗi lần deploy/ release sản phẩm), sử dụng Automation Testing thay thế một phần cho Manual Testing sẽ tiết kiệm được nhiều nguồn lực (nhân lực/ thời gian/ chi phí/ độ ổn định/..), đẩy nhanh quá trình bàn giao sản phẩm tới khách hàng
 • Khóa học trang bị đầy đủ kiến thức để trở thành một người Automation Tester có thể handle được mảng automation testing trong công ty hoặc apply vào các công ty có tuyển dụng

  Mục tiêu khóa học:

  • Nắm vững kiến thức về kiểm thử tự động hóa phần mềm


  • Trải nghiệm công việc thường ngày của 1 kiểm thử viên tự động


  • Biết phân tích yêu cầu và thiết kế kịch bản tự động cho 1 dự án Web Application
  • Sử dụng thành thạo thư viện Selenium WebDriver API để build automation framework


  • Biết cách tích hợp Selenium với các công cụ (Maven, Jenkins, Log, ReportNG, ExtentReport, Allure Report, Faker, Owner, Jackson,..)
  • Sử dụng thành thạo thư viện TestNG (testing framework)
  • Sử dụng thành thạo mô hình Page Object Model (POM)
  • Viết automation test script từ cơ bản đến nâng cao qua nhiều level
   • Step-by-step (Top down)
   • Apply Common functions
   • Apply Page Object Pattern
   • Apply Page Generator
   • Apply Dynamic Locator
   • Apply Dynamic Page Element
   • ...


  • Hiểu rõ và apply 4 nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng (OOP) trong việc triển khai automation testing framework:
   • Encapsulation - Tính đóng gói
   • Inheritance - Tính kế thừa
   • Polymorphism - Tính đa hình
   • Abstraction - Tính trừu tượng


  • Hiểu rõ các 'Bad/ Best Practice' trong lập trình và apply các Design Pattern:
   • DRY
   • KISS
   • YAGNI
   • Page Object Pattern
   • Pattern Object
   • Singleton Pattern
   • Factory Pattern
   • Abstract Factory Pattern
  • Có thể tự tạo/ build nhiều loại framework cho các dự án hiện tại


  • Framework đáp ứng được các yêu cầu:
   • Readable - Dễ đọc
   • Maintainable - Dễ bảo trì
   • Reuseable - Tái sử dụng
   • Extendable - Dễ mở rộng


  • Tích hợp CI/ CD với Jenkins/ Selenium Grid/ Docker cho automation framework  • Tích hợp automation framework với Cloud Testing (BrowserStack/ Saucelab/ CrossBrowserTesting/..)


  • Tích hợp Database Testing (SQL Server/ MySQL/..) với Selenium/ Framework
  • Hiểu rõ knowledge về BDD/ TDD và build automation framework hỗ trợ BDD với Cucumber


  • Phân tích/ thiết kế/ viết kịch bản test tự động trên nhiều dự án khác nhau (Banking/ eCommerce/ Car/ Wordpress/..)
  • Cá nhân có thể làm việc độc lập hoặc nhóm trong các dự án yêu cầu automation testing
  • Có khả năng tự research/ improve công nghệ mới/ kiến thức nâng cao sau khóa học

  Các nội dung chính:

  • Selenium WebDriver API
  • Xpath/ CSS locator
  • Java for Automation Tester
  • Build Test Automation Framework
  • Practice on Real Project
  • Cucumber BDD
  • Continuous Intergration (Jenkins/ Docker)
  • Build CV/ Profile/ Interview

  Khóa học dành cho:

  • Cá nhân muốn nâng cao kĩ năng/ bổ sung kiến thức/ ứng dụng automation testing vào dự án hiện tại/ thêm cơ hội tìm việc/ làm việc cho các công ty nước ngoài
  • Các bạn có đam mê lập trình có mong muốn chuyển sang làm automation test trong tương lai
  • Các bạn Sinh viên IT năm cuối/ Manual Tester/ Automation Tester chưa có nhiều kinh nghiệm
  • Các anh chị Test Leader/ QA Manager nắm bắt kĩ năng automation test để review/ hướng dẫn cho team member hoặc tư vấn giải pháp cho khách hàng

  Điều kiện cần thiết:

  • Trang bị máy tính cá nhân để thực hành trong từng buổi học
  • Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm (Software Testing)
  • Nếu đã đi làm/ có kinh nghiệm về manual testing là một lợi thế
  • Có kiến thức cơ bản về HTML/ Java/ đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành là một lợi thế (Ko bắt buộc - sẽ được học lại trong khóa học)

  Hỗ trợ trong khóa học:

  • Thảo luận/ support trong group Skype riêng
  • Comment đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới video bài giảng

  Chứng nhận sau khóa học:

  • Cuối khóa học các bạn sẽ làm bài Final Test (100 câu hỏi trắc nghiệm về automation test từ cơ bản đến nâng cao) - kiến thức bao gồm tất cả những nội dung đã học trong chương trình - điểm đạt từ 85% trở lên sẽ nhận chứng chỉ số


  • Lưu ý: Chứng chỉ không có giá trị hay lợi thế khi các bạn đi phỏng vấn/ xin việc/ làm dự án - nó là giá trị về mặt tinh thần để xác nhận quá trình/ kết quả các bạn đã nỗ lực học/ thực hành/ trau dồi trong suốt khóa học. Nếu các bạn đã học/ thực hành đủ nhiều thì kiến thức/ kinh nghiệm mà các bạn nhận được còn giá trị hơn rất nhiều lần so với chứng chỉ - chỉ có kiến thức mới là hành trang cho việc phát triển Career Path rộng mở hơn sau này.

  Nội dung khóa học

  Part 3 - Selenium WebDriver API (29 bài)
   Topic 01 - Browser Market/ Selenium Component/ Ecosystem/ Binding/ Architecture
   Topic 02 - Selenium Browser Commands
   Topic 03 - Selenium WebElement Commands
   Topic 04 - WebBrowser/ WebElement Exercise - Part I
   Topic 05 - WebBrowser/ WebElement Exercise - Part II
   Topic 06 - Handle Textbox and TextArea
   Topic 07 - Handle Default Dropdown
   Topic 08 - Handle Custom Dropdown - Part I
   Topic 09 - Handle Custom Dropdown - Part II
   Topic 10 - Handle Button/ Default/ Custom Checkbox and Radio Button
   Topic 11 - Handle Alert/ Authentication Alert
   Topic 12 - User Interaction - Part I
   Topic 13 - User Interaction - Part II
   Topic 14 - User Interaction - Part III
   Topic 15 - Handle Popup/ Dialog - Part I
   Topic 16 - Handle Popup/ Dialog - Part II
   Topic 17 - Handle Popup/ Dialog - Part III
   Topic 18 - Handle Iframe/ Frame
   Topic 19 - Handle Window/ Tab
   Topic 20 - Javascript Executor
   Topic 21 - Upload File by WebElement sendKeys() method
   Topic 22 - Upload File by AutoIT/Java Robot
   Topic 23 - Selenium Wait (Element Condition/ Status - Part I)
   Topic 24 - Selenium Wait (FindElement/ FindElements/ ImplicitWait - Part II)
   Topic 25 - Selenium Wait (Explicit Wait - Part III)
   Topic 26 - Selenium Wait (Explicit Wait - Part IV)
   Topic 27 - Selenium Wait (Mix Implicit/ Explicit - Part V)
   Topic 28 - Selenium Wait (FluentWait - Part VI)
   Topic 29 - Selenium Wait (Page Ready - Part VIII)
  Part 6 - Build Automation Framework (64 bài)
   Topic 01 - Build Automation Framework Structure
   Topic 02 - DRY/ KISS/ YAGNI Pattern
   Topic 03 - Build BasePage class
   Topic 04 - Apply BasePage/ NopCommerce Checklist Business
   Topic 05 - Page Object Pattern - Part I
   Topic 06 - Page Object Pattern - Part II
   Topic 07 - Page Object Pattern - Part III
   Topic 08 - Handle Multiple Browser
   Topic 09 - Headless/ CocCoc/ Opera/ Brave browser/ WebDriverManager
   Topic 10 - Selenium Page Factory
   Topic 11 - Page Generator Manager (Init Page Object)
   Topic 12 - Switch Page UI
   Topic 13 - Switch User Role
   Topic 14 - By Locator Refactor/ String Format/ Rest Parameter
   Topic 15 - Domain Knowledge and Real Application
   Topic 16 - Dynamic XPath and apply handle Dynamic Page
   Topic 17 - Global Constants Class
   Topic 18 - Handle DataTable/ DataGrid - Part I
   Topic 19 - Handle DataTable/ DataGrid - Part II
   Topic 20 - Handle Upload Single/ Multiple Files
   Topic 21 - Assert and Verify
   Topic 22 - How to verify element Undisplayed
   Topic 23 - Apply Log and ReportNG
   Topic 24 - Attach screenshot to ReportNG/ Extent Report version 2
   Topic 25 - Extent Report version 3/ 4/ 5
   Topic 26 - Allure Report on Windows OS
   Topic 27 - Allure Report on MAC OS
   Topic 28 - Flaky Test
   Topic 29 - Share Login/ Cookie state
   Topic 30 - Custom close Browser Driver
   Topic 31 - Pattern Object
   Topic 32 - Why do we apply Testing/ Automation Testing
   Topic 33 - Record Playback Tool vs Automation Testing Framework
   Topic 34 - Automation Testing Framework Checklist/ Not Automate Cases
   Topic 35 - Automation Testing Strategy - Part I
   Topic 36 - Automation Testing Strategy - Part II
   Topic 37 - Install WordPress locally on XAMPP
   Topic 38 - Setting WordPress Admin/ Analyze Business/ Domain
   Topic 39 - WordPress Live Code - Part I
   Topic 40 - WordPress Live Code - Part II
   Topic 41 - WordPress Live Code - Part III
   Topic 42 - Upgrade environment to latest (Selenium/ Browser/ Driver/..)
   Topic 43 - Browser Capabilities
   Topic 44 - Run test on IE/ Safari/ Edge/ Cốc Cốc/ Brave/..
   Topic 45 - Test Case Dependencies
   Topic 46 - Sort Data Ascending/ Descending
   Topic 47 - Generate Fake Data
   Topic 48 - Faker libraries/ How to manage large testcases
   Topic 49 - Data Driven Testing
   Topic 50 - Convert Java project to Maven project - Part I
   Topic 51 - Convert Java project to Maven project - Part II
   Topic 52 - Convert Java project to Maven project - Part III
   Topic 53 - Convert project to Gradle
   Topic 54 - Handle Multiple Environment
   Topic 55 - Database Testing - Part I
   Topic 56 - Database Testing - Part II
   Topic 57 - Database Testing - Part III
   Topic 58 - Selenium GRID - Setup Virtual Machine on VMWare
   Topic 59 - Selenium GRID - When to use GRID
   Topic 60 - Selenium Grid - Run on VM/ Real Machine
   Topic 61 - Cloud Testing
   Topic 62 - Factory Browser/ Factory Environment
   Topic 63 - Docker and Zalenium
   Topic 64 - Parallel Testing/ ThreadLocal/ Singleton Pattern

  Giảng viên

  Đào Minh Đảm
  Mentor

  Sau 7 năm đã đào tạo ~3000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ Techcombank/ EPAM/...)

  Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

  Liên hệ:

  Đăng ký khóa học

  Hình thức học Video

  • Tài khoản truy cập trọn đời khóa học trên trang Elearning
  • 150 bài từ siêu cơ bản đến chuyên sâu
  • Support trọn đời trong group Skype chung (ko support riêng 1-1)
  • Join vào Slack cộng đồng học viên từ khóa đầu tiên (Automation FC Private)
  • Đạt tiến độ và mục tiêu tầm ~4-6 tháng
  • Phù hợp với các bạn có tính tự giác/ chủ động/ tự học cao
  • Liên hệ để tư vấn chi tiết qua Skype: https://join.skype.com/invite/pB91velVj4Ah
  4,500,000 đ Đăng ký

  Hình thức học Livestream

  • Khai giảng khóa mới vào T7/2023
  • Học livestream tuần 2 buổi với các bạn học viên khác
  • Tương tác/ hỏi trực tiếp vs người dạy trong các buổi học
  • 150 bài từ siêu cơ bản đến chuyên sâu (gửi video để học lại sau từng buổi)
  • Support trọn đời trong group Skype chung
  • Join vào Slack cộng đồng học viên từ khóa đầu tiên (Automation FC Private)
  • Đạt tiến độ và mục tiêu tầm ~8-9 tháng
  • Phù hợp với các bạn muốn học chậm và tương tác trực tiếp hàng tuần
  • Có thể lấy video học trước tiến độ
  • Liên hệ để tư vấn chi tiết qua Skype: https://join.skype.com/invite/pB91velVj4Ah
  8,000,000 đ Đăng ký

  Hình thức học Coaching 1-1

  • Bắt đầu triển khai lần đầu tiên từ năm 2023
  • Tài khoản truy cập trọn đời khóa học trên trang Elearning
  • 150 bài từ siêu cơ bản đến chuyên sâu
  • Support riêng 1-1 (hỗ trợ qua các hình thức như Teamview/ Skype/ Zoom/.. để đẩy nhanh quá trình)
  • Review và chỉnh sửa CV sau khi học xong
  • Phỏng vấn thử vị trí Automation Tester trực tiếp với người dạy
  • Tư vấn cách phỏng vấn/ deal lương cao nhất
  • Join vào Slack cộng đồng học viên từ khóa đầu tiên (Automation FC Private)
  • Đạt tiến độ và mục tiêu tầm ~3-4 tháng
  • Đồng hành liên tục cho đến khi hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu
  • Phù hợp với các bạn muốn đạt mục tiêu nhanh trong thời gian ngắn và đạt kết quả sớm
  • Liên hệ để tư vấn chi tiết qua Skype: https://join.skype.com/invite/pB91velVj4Ah
  10,000,000 đ Đăng ký