Học Viên Đạt Mức Lương 1000$

39tr GROSS

38tr GROSS

41tr GROSS

40tr GROSS

1500$

35tr NET

Học Viên Đạt Mức Lương 2000$

55tr NET

43tr GROSS

2500$

46tr GROSS

48tr GROSS

50tr NET

Học Viên Đạt Mức Lương 2500$

60tr GROSS

Mô tả

60tr GROSS

60tr GROSS

57tr GROSS

55tr GROSS

2500%

Học Viên Đạt Mức Lương 3000$

60tr GROSS

71tr GROSS

63tr GROSS

70tr GROSS

Học Viên Apply Bên Nước Ngoài

2800$

Học viên bên Anh

Học viên bên Canada

Feedback Sau Khóa Học

Nội dung khóa học

Part 3 - Selenium WebDriver API (31 bài)
 Topic 01 - Browser Market/ Selenium Component/ Ecosystem/ Binding/ Architecture
 Topic 02 - Selenium Browser Commands - Part I
 Topic 03 - Selenium Browser Commands - Part II
 Topic 04 - Selenium Web Element Commands
 Topic 05 - Web Browser/ Web Element (Exercise)
 Topic 06 - Handle Textbox and TextArea
 Topic 07 - Handle Default Dropdown
 Topic 08 - Handle Custom Dropdown - Part I
 Topic 09 - Handle Custom Dropdown - Part II
 Topic 10 - Handle Button
 Topic 11 - Handle Checkbox and Radio Button
 Topic 12 - Handle Alert
 Topic 13 - Handle Authentication Alert (Selenium 4.x)
 Topic 14 - User Interaction - Part I
 Topic 15 - User Interaction - Part II
 Topic 16 - User Interaction - Part III
 Topic 17 - Handle Popup/ Dialog - Part I
 Topic 18 - Handle Popup/ Dialog - Part II
 Topic 19 - Handle Shadow DOM (Selenium 4.x)
 Topic 20 - Handle Iframe/ Frame
 Topic 21 - Handle Window/ Tab
 Topic 22 - Handle Windows/ Tab (Selenium 4.x)
 Topic 23 - Javascript Executor
 Topic 24 - Handle Upload File
 Topic 25 - Selenium Wait (Element Condition/ Status - Part I)
 Topic 26 - Selenium Wait (FindElement/ FindElements/ ImplicitWait - Part II)
 Topic 27 - Selenium Wait (Static Wait and Explicit Wait Functions - Part III)
 Topic 28 - Selenium Wait (Explicit Wait - Part IV)
 Topic 29 - Selenium Wait (Mix Implicit/ Explicit - Part V)
 Topic 30 - Selenium Wait (FluentWait - Part VI)
 Topic 31 - Selenium Wait (Page Ready - Part VII)
Part 6 - Build Automation Framework (Selenium version 4.x)
 Topic 01 - Build Automation Framework Structure
 Topic 02 - DRY/ KISS/ YAGNI Pattern
 Topic 03 - Eclipse IDE Tips and Java Convention
 Topic 04 - Java OOP Knowledge and Access Modifier
 Topic 05 - Build BasePage class - Part I
 Topic 06 - Build BasePage class - Part II
 Topic 07 - Build BasePage class - Part III
 Topic 08 - Page Object Pattern - Part I
 Topic 09 - Page Object Pattern - Part II
 Topic 10 - Page Object Pattern - Part III
 Topic 11 - Handle Multiple Browser - Part I
 Topic 12 - Handle Multiple Browser - Part II
 Topic 13 - WebDriverManager and SeleniumManager
 Topic 14 - Factory Pattern
 Topic 15 - Selenium Page Factory
 Topic 16 - Page Generator Manager (Manage Page Instance)
 Topic 17 - Switch Page Object
 Topic 18 - Switch Page UI and Switch User Role
 Topic 19 - Refactor By Locator/ Global Constant Class
 Topic 20 - Dynamic Locator/ String Format and Rest Parameter
 Topic 21 - Handle DataTable/ DataGrid - Part I
 Topic 22 - Handle DataTable/ DataGrid - Part II
 Topic 23 - Handle Upload Single/ Multiple Files
 Topic 24 - Assert and Verify - Part I
 Topic 25 - Assert and Verify - Part II
 Topic 26 - Apply Log4J version 1.x/ version 2.x
 Topic 27- Apply ReportNG and attach screenshot
 Topic 28 - Apply Extent Report and attach screenshot (version 2-3-4-5)
 Topic 29 - Allure Report on Windows OS
 Topic 30 - Allure Report on MAC OS
 Topic 31 - Flaky Test
 Topic 32 - How to verify element Undisplayed
 Topic 33 - Pattern Object
 Topic 34 - Share Login/ Cookie state
 Topic 35 - Custom close Browser and Driver
 Topic 36 - Setup local Web application on Windows (WordPress)
 Topic 37 - Setup OrangeHRM application version 4.x/ version 5.x
 Topic 38 - Framework Output
 Topic 39 - Review Code Checklist
 Topic 40 - Why do we need the Automation Test Framework
 Topic 41 - No Code/ Codeless Tool
 Topic 42 - Record Playback vs Automation Testing Framework (Real Story)
 Topic 43 - Automation Testing Strategy - Part I
 Topic 44 - Automation Testing Strategy - Part II
 Topic 45 - Automation Testing Strategy - Part III
 Topic 46 - Automation Testing Strategy - Part IV
 Topic 47 - OrangeHRM Live Code - Part I
 Topic 48 - OrangeHRM Live Code - Part II
 Topic 49 - Upgrade environment to latest
 Topic 50 - OrangeHRM Live Code - Part III
 Topic 51 - OrangeHRM Live Code - Part IV
 Topic 52 - Question & Answer
 Topic 53 - Browser Config/ Capabilities - Part I
 Topic 54 - Browser Config/ Capabilities - Part II
 Topic 55 - Browser Config/ Capabilities - Part III
 Topic 56 - Convert Java project to Maven project - Part I
 Topic 57 - Convert Java project to Maven project - Part II
 Topic 58 - Convert Java project to Maven project - Part III
 Topic 59 - Eclipse to IntelliJ IDEA
 Topic 60 - Convert project to Gradle - Part I
 Topic 61 - Convert project to Gradle - Part II
 Topic 62 - Generate Data Online/ Fake Web Server Mail
 Topic 63 - Faker libraries
 Topic 64 - Manage Data Test - Part I
 Topic 65 - Manage Data Test - Part II
 Topic 66 - Manage Data Test - Part III (Data Driven Testing with JSON file)
 Topic 67 - Manage Data Test - Part IV (Data Driven Testing with Excel file)
 Topic 68 - Dependencies Test Cases
 Topic 69 - Sort Asc/ Desc
 Topic 70 - Handle Multiple Server/ Environment - Part I
 Topic 71 - Handle Multiple Server/ Environment - Part II
 Topic 72 - Handle Multiple Server/ Environment - Part III
 Topic 73 - Selenium GRID - When to use GRID
 Topic 74 - Selenium GRID - Many ways to support
 Topic 75 - Selenium GRID - Create Virtual Machine with VmWare
 Topic 76 - Selenium GRID - Run Grid on Virtual Machine
 Topic 77 - Selenium GRID - GRID 3 vs GRID 4
 Topic 78 - Selenium GRID 4 on REAL Machine
 Topic 79 - Selenium GRID in FRAMEWORK
 Topic 80 - Selenium GRID Advantages & Disadvantages
 Topic 81 - Cloud Testing
 Topic 82 - Factory Browser/ Factory Environment
 Topic 83 - Docker and Zalenium
 Topic 84 - Parallel Testing/ ThreadLocal/ Singleton Pattern
 Topic 85 - Keyword Driven Testing/ Run testcase via BAT file

Giảng viên

Đào Minh Đảm
Mentor

Sau 8 năm (2016-2024) đã đào tạo ~4000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ MBbank/ EPAM/ Viettel/ Bosch/ DevBase/ Titan Tech/...)

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Video

 • Tài khoản truy cập trọn đời khóa học trên trang Elearning
 • 180 bài từ siêu cơ bản đến chuyên sâu
 • Support trọn đời trong group Skype chung (ko support riêng 1-1)
 • Join vào Slack cộng đồng học viên từ khóa đầu tiên (Automation FC Private)
 • Đạt tiến độ và mục tiêu tầm ~4-6 tháng
 • Phù hợp với các bạn có tính tự giác/ chủ động/ tự học cao
 • Liên hệ để tư vấn chi tiết qua Skype: https://join.skype.com/invite/pB91velVj4Ah
5,000,000 đ Đăng ký

Livestream (Zoom)

 • Khai giảng khóa 31 vào 17/07/2024 - Join
 • Khai giảng khóa 32 vào 12/2024 - Join
 • Học livestream tuần 2 buổi với các bạn học viên khác
 • Tương tác/ hỏi trực tiếp vs người dạy trong các buổi học
 • Các công nghệ/ technical sẽ được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại
 • 180 bài từ siêu cơ bản đến chuyên sâu (gửi video để học lại sau từng buổi)
 • Support trọn đời trong group Skype chung
 • Join vào Slack cộng đồng học viên từ khóa đầu tiên (Automation FC Private)
 • Đạt tiến độ và mục tiêu tầm ~8-9 tháng
 • Phù hợp với các bạn muốn học chậm và tương tác trực tiếp hàng tuần
 • Có thể lấy video học trước tiến độ
 • Liên hệ để tư vấn chi tiết qua Skype: https://join.skype.com/invite/pB91velVj4Ah
9,000,000 đ Đăng ký

Coaching 1-1

 • Tài khoản truy cập trọn đời khóa học trên trang Elearning
 • 180 bài từ siêu cơ bản đến chuyên sâu
 • Đạt tiến độ và mục tiêu tầm ~3-4 tháng
 • Join vào các khóa học Livestream gần nhất nếu muốn
 • Support riêng 1-1 (hỗ trợ qua các hình thức như Teamview/ Skype/ Zoom/.. để đẩy nhanh quá trình)
 • Review và chỉnh sửa CV sau khi học xong
 • Phỏng vấn thử vị trí Automation Tester trực tiếp với người dạy
 • Tư vấn cách phỏng vấn/ deal lương cao nhất
 • Phù hợp với các bạn muốn đạt mục tiêu nhanh trong thời gian ngắn và đạt kết quả sớm
 • Đồng hành liên tục cho đến khi hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu
 • Join vào Slack cộng đồng học viên từ khóa đầu tiên (Automation FC Private)
 • Liên hệ để tư vấn chi tiết qua Skype: https://join.skype.com/invite/pB91velVj4Ah
11,000,000 đ Đăng ký