NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Đào Minh Đảm
Mentor

Đào tạo hơn 1000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/...)

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, từng làm việc trong nhiều dự án Freelancer (Upwork) và các công ty phần mềm Axon Active Vietnam/ GreenGlobal/ MagRabbit

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và dẫn đường cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử tự động hóa phần mềm.

Liên hệ: