NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Đào Minh Đảm
Instructor

5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Automation Testing, đã đào tạo hơn 500 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation test vào dự án hoặc chuyển từ Manual qua Automation Test đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinID/ NashTech/ Tiki/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ ...)

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, từng làm việc trong nhiều dự án Freelancer (Upwork) cũng như tại các công ty phần mềm Axon Active Vietnam/ GreenGlobal/ MagRabbit

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức/ trải nghiệm để chia sẻ cho các bạn sinh viên/ những bạn mới chập chững vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử tự động phần mềm.

Contact: